learniv.com  >  hu  >  Angol rendhagyó igék

Angol rendhagyó igék


Notice: Undefined index: nejcasteji_pouzivana_slovesa in /home/users/learnivcom/learniv.com/web/index-hp-aj.php on line 301

abided / abode *
abided / abidden *
eltűr, elvisel, marad, megmarad, tartózkodik, engedelmeskedik
abought
abought
ached / oke *
ached / aken *
acknew
acknown / acknowen *
adrew
adrawn
alighted / alit
alighted / alit
leszáll
arose
arisen
felmerül, származik, keletkezik, adódik, fakad, ered
awoke / awaked *
awoken / awaked *
ráébred, tudatára ébred, felismer
babysat / babysate
babysat / babysitten
backlighted / backlit
backlighted / backlit
Keresek egy bizonyos szabálytalan ige?

Rendhagyó igék


abide - eltűr, elvisel, marad, megmarad, tartózkodik, engedelmeskedik abuy ** - ache / ake * - acknow ** - adraw** - alight - leszáll arise - felmerül, származik, keletkezik, adódik, fakad, ered awake - ráébred, tudatára ébred, felismer babysit - backlight - backslide - bake - süt be / am / is / are - van, létezik bear - eltűr, elvisel, szül, visel, hoz, hord, visz, tart, hordoz, elszenved, tűr, cipel, kibír, termel, elvisel valamit, kiáll, terem beat - legyőz, porrá tör, ver, megver, megüt, felver, dobog, dörömböl become - illik vkihez, lesz vmivé, válik vmivé bedo / bedoes - bedraw - bedream - bedrive - bedwell - befall - történik, előfordul, ér vkit vmi, megtörténik befight - beget - létrehoz, nemz, okoz, kelt begin - kezdődik, kezd, elkezdődik, megkezdődik, elkezd, hozzáfog, megkezd bego ** - behear - behold - beken ** - beknit - belay - kötéllel kiköt, megerősít, megköt belead ** - beleap - beleave - bend - bequeath - hagyományoz, örökségül hagy, örökül hagy, ráhagy vkire vmit bereave - besee - beseech - könyörög, esdekel beseek - beset - körülvesz, szorongat beshine ** - bespeak - lefoglal, előre lefoglal, megrendel, beszél vkihez, rendel bespread - bestrew - bestride - megül bet - fogad betake - betee - betide - beware - óvakodik beweep - bid - árajánlatot tesz, elrendel, licitál, meghív, parancsol, ajánl, ígér, kínál bid - árajánlatot tesz, elrendel, licitál, meghív, parancsol, ajánl, ígér, kínál bind - köt, beköt bite - megragad, mar, harap, csíp, megharap, megmar, kapcsolódik, bedől, bekapja a horgot, megcsíp bleed - blend - keveredik, kever, vegyül bless - imád, áld, dicsér, magasztal, megáld, megszentel blow - felfúj, virágzik, fúj, liheg, kifullad, nyílik, szól, kiég, kicsap, kiolvad, elpattan, ereszt, elront, eltol, elszúr, felrobban, henceg, vizet kilövell bottle-feed - break - megváltozik, törik, megszakad, eltörik, szakad, tör, szakít, megszeg, elszakít, eltör, félbeszakít, felszakad, hasad, kifakad, meghasad, megszakít, összetör, megsért, mutál breastfeed - breed - bring - hoz broadcast - sugároz browbeat - megfélemlít, erőszakoskodik vkivel, lehurrog, durván bánik vkivel build - burn - ég, mar, csíp, éget, elég, eléget, kiéget, megég, megéget, világít, fénylik burst - bust - megbukik, robbant, szétrobbant, felrobban, kifakad, összetör, véget vet vminek, fakad, tönkremegy, felfakad, kipattan, kipukkaszt, robban, szétreped, szétrepeszt, szétrobban, szétszakad, szétszakít, szétvet, tönkretesz, kikészít, letartóztat, razziázik buy - vesz, venni can - befőz, abbahagy, felhagy, félreállít, bebörtönöz, elbocsát, elhalaszt, félretesz, kitesz, konzervál, talonba rak, tartósít cast - catch - chide - lehord, korhol, pirongat, szid choose - kiválogat, dönt, választ, kiválaszt, elhatározza magát clap - tapsol, megtapsol, csattog, csattogtat clearcut - cleave - tapad, hasad, hasít, ragaszkodik climb - emelkedik, kúszik, mászik, megmászik, futtat cling - tapad, ragad clothe - kifejez, felöltöztet, felruház, öltöztet comb - átvizsgál, átfésül, fésül, gerebenez come - származik, megérkezik, történik, jön, lesz, eljön, következik, válik vmilyenné, megtesz cost - kerül vmibe, jön vmibe, vmibe kerül, kóstál vmibe cowrite - creep - crosscut - crow - gügyög, kiabál, hangosan kiabál, kukorékol, sikongat cut - entrechat, vágás dare - szembeszáll, dacol, felhív, kihív, mer, merészel deal - dig - ding - dive - leszáll, lebukik, bemerít, bukik, alábukik, alámerül, bedob, beugrik, fejest ugrik, kifürkész, kikutat, lemerül, zuhan do / does - becsap, cselekszik, megtesz, megfelel, rendbe tesz, csinál, készít, elkészít, tesz, megcsinál, elvégez, részed, végez vmivel, elbánik vkivel, elér vmilyen eredményt, ellát vkit, kiszolgál vkit, végez vkivel, vhogyan megy, viselkedik vhogyan, vmilyen eredm dow - downcast - downdraw - drag - húz, vánszorog, vontatottan halad, vonszol, elhúzódik, kotor, ráncigál, rángat, vontat draw - nyújt, felvesz, vonz, közeledik, húz, duzzad, kibelez, von, vázol, kihúz, merít, kiállít, megfogalmaz, vonszol, lecsapol, rajzol, húzódik, szív, fogalmaz, beszív, döntetlenre végződik, döntetlent ér el, hengerel, huzata van, intézvényez, nyer, szelel, szí dream - álmodik, ábrándozik dress - öltözködik drink - iszik, vedel, italozik, részegeskedik drive - ösztönöz, sodródik, vezet, elsodor, hajt, űz, megy, kocsizik, útjából kitérít, üt, bever dwell - earn - keres, kiérdemel, megkeres, pénzt keres eat - eszik, étkezik, kimar, kiesz fall - csökken, elbukik, csillapodik, beomlik, esik, leesik, süllyed, elesik, lehull, vmilyen állapotba kerül feed - feel - érez, érzék fight - find - megtalál fit - összeilleszt, alkalmassá tesz, beilleszt, megfelel, összeegyeztet, összeillik, előkészít, jó, beleillik, illeszkedik, elfér, belefér, illeszt, alkalmas vmire, jól áll, átalakít vmilyen célra, egymásba illeszt, hozzáillik, hozzámér, hozzáidomít, illik vmir flee - menekül fling - fly - lebeg, repül, száll, lobog, megszökik, elmenekül, elfut, siet, rohan, szökik, szálldos, elereszt, elröpít, repülőgépet vezet, repülőgépen visz, repülőgépen szállít forbear - tartózkodik vmitől, megáll vmit forbid - megakadályoz, eltilt, kitilt, megtilt, tilt force-feed - forcut ** - fordo / fordoes ** - forecast - becsül, megjósol, előre lát, előre jelez forefeel - forego - megelőz, előtte jár, előtte halad, vmi előtt megy, megy vmi előtt forehear - foreken ** - foreknow - forelay ** - forelie ** - foreread - forerun ** - foresee - megjósol, megsejt, előre lát foreshow - előre jelez, előre jelent, előre mond forespeak ** - foretell - forfret - forget - elfelejt vmit forgive - megbocsát forgo - tartózkodik vmitől, lemond vmiről, nem vesz igénybe vmit forlay ** - forleave - forlend ** - forlese ** - forlet ** - forlie ** - forsake - elhagy, cserbenhagy, elpártol, lemond forsay ** - forshape * * - forspeak ** - forspend ** - forspread - forstand - forswear - esküvel tagad, esküvel letagad, ünnepélyesen lemond vmiről forswink ** - fortee - forthcome - forthlead ** - forthleap - forthtell - forwear ** - freeze - fázik, megdermed, fagyaszt, megfagy, fagy, mélyhűtőbe tesz, rögzít, befagyaszt fret - koptat, bosszankodik, nyugtalanít, dörzsöl, kimar, idegeskedik, berakással díszít, faragással díszít, rágódik, szétmar, rág frostbite - gainsay ** - get - kap ghostwrite - gird - körülvesz, felövez, övez give - enged, közöl, okoz, megvetemedik, hajlik, ad, átad, felenged, nyúlik, ajándékoz, mond, szolgál, odaad, értésére ad, megmond, adni glide - siklik, suhan, surran, oson, siklórepüléssel repül go - működik, halad, elmegy, illik vmihez, licitál, bemond, eltűnik, folyik, érvényes, elindul, megy, múlik, telik, jár, elvész, elkel, szól vmiről, való vhova grave ** - green-light - grind - összezúz, tör, csikorog, reszel, darál, őröl, köszörül, élez grow - növekszik, nő, növeszt, termeszt hamstring - tönkretesz, megbénít hand-feed - hand-knit - handset - handsew - handspring - handwrite - hang - lógat, lóg, függ, akaszt, függeszt, felakaszt have / has - megenged, enged, kap, tűr, szerez, rendelkezik vmivel, elfogyaszt, van vkinek vmije hear - hall, meghallgat heave - emel, emelkedik, felemel, húz, hány, zihál, megduzzad, dagad, hullámzik, felfúvódik, felpuffad, liheg, hajít, dob, háborog, vet, hányingere van, öklendezik, felemelkedik a hullámon, kibök, felfordul help - elősegít, segít, kiszolgál, orvosol, felszolgál hew - dönt, vág, kivág, vés, aprít, vagdal, levág, kialakít, körülvág, kinagyol, körülfarag hide - elver, eltakar, eldug, elrejt, beburkol, eltitkol, takar, rejtőzik, elrejtőzik, elbújik, rejt, elpáhol, bújik, rejtőzve elhelyezkedik hit - érint, nekiütődik, üt, megver, megüt, összeütközik, elér, ráakad, kitalál, odaér, sújt, talál, ér, eltalál, megbasz, lök, rátalál, ütöget hoist - felhúz, felvon hold - fog, állít, kitart, tart, tartalmaz, megtart, visszatart, ölel, tartogat, birtokol, markában tart, hatalmat gyakorol vmi felett, megvéd housesit - hurt - fáj, megsért, megsebez inbreed - inhold - inlay - beilleszt, berakással díszít, arannyal kirak, beilleszt darabokat, berak, berak darabokat, berakott munkával díszít, berakómunkát végez, elhelyez darabokat, ezüsttel kirak, intarziát készít, mozaikszerűen parkettáz inlead - input - inset - intake - interbreed - intercut - interlay - interweave - összefon, összefonódik, egybefűz, egybefűződik keep - gondoz, tart, kezel, megtart, eltart, elszállásol, gondját viseli, fenntartja, eláll ken ** - kneel - térdel knit - egyesít, egyesül, köt, összehúz, összefűz, szorosan egyesít, szorosan egyesül know - ismer, tud lade - laugh - nevet, kacag, nevetve mond, nevetve tesz lay - lead - irányít, vezet, folytat, ólmoz, ólommal fed, ólommal tölt, ólommal zár, ritkítva szed, sorközt tágít, mutatja az utat lean - dől, ferdén áll, hajlik, hajol, támaszkodik, hajlamos vmire, nekitámaszt leap - ugrat, ugrik, átugrik, szökell learn - megtud, tapasztal, megtanul, tanul, értesül leave - elhagy, hagy, elmegy, meghagy lend - kölcsönad, kölcsönöz let - lie - vesztegel, fekszik, elterül, hazudik, hever, félre beszél, nyugszik light - megvilágít, világít, meggyullad, kiderül, gyújt, meggyújt, kivilágosodik, begyújt, leszáll, rászáll lipread - lose - veszít make - kényszerít, csinál, készít may - mean - gondol, jelent meet - találkozik melt - olvaszt, olvad misbear ** - misbecome - misbefall ** - misbeget - miscast - mischoose - misdeal - misdo / misdoes - misfall ** - misfeed - misfit - misget - misgive - mishear - mishit - mishold - miskeep - misken - misknow - mislay - elveszt, rossz helyre tesz mislead - félrevezet, megtéveszt mislearn - misread - missay - missee - missend - misset - misshape - eldeformál, rosszul formál misshoot - misspeak - misspell - misspend - mistake - eltéveszt, téved, összetéveszt mistell - misthrow - misunderstand - félreért miswed - miswrite - mix - összekever, keveredik, kever, vegyül, elegyít, érintkezik, vegyít, összejár mow - lenyír, lekaszál, kaszál must - naysay ** - offlead - offset - meghajlít, eltol, behoz, elmozdít, kiegyenlít, ellensúlyoz, kárpótol, kompenzál, indát ereszt, kibillent a tengelyből, kihajlít, kivet a tengelyből, lehúzódik onlay - onlead - ought - outbid - outbreak - outdo / outdoes - felülmúl, túltesz outdraw - outdrink - outdwell - outeat - outfall - outfight - outfly - outgrow - felülmúl, kinő, túlnő outhear - outken - outlay - outlead - outleap - output - outride - outrun - elhagy, megelőz, lehagy, gyorsabban halad outsell - outshine - outspend - outspin - outspread - outstride - outstrive - outswear - outswim - outtell ** - outthink - outthrow - outthrust - outwear - elkoptat, elhord, tovább tart vminél overbear - legyőz, lenyom, letör, basáskodik overbeat - overbend - overbid - overblow - overbreed - overbuild - overbuy - overcast - overclothe - overcome - legyőz, erőt vesz, úrrá lesz overdo / overdoes - overdraw - eltúloz, túloz overdrink - overdrive - overeat - overfeed - overfly - overget ** - overgive - overgo ** - overgrow - overhang - overhear - overhit - overkeep - overlade - overlay - overlead - overleap - overlearn - overleave - overlie - overpay - override - semmibe vesz, megsemmisít, hatástalanít, agyonhajszol, átgázol, legázol overrun - lerohan, túllép, áthág, befed, eláraszt, elborít, legázol, belep, benő, elözönöl, eltapos, futásban lehagy, túlfut vmin oversee - irányít, ellenőriz, felügyel oversell - overset - oversew - overshake - overshine - overshoot - overshrink - oversleep - overslide - overslip - overspend - overspill - overspread - overstand - overstrew - overstride - overstrike - overstring - overstrive - overswing - overtake - legyőz, megelőz, meglep, utolér, előz, ráront overthrow - legyőz, megdönt, ledönt, felfordít, megbuktat overwear - overwet - overwork - overwrite - partake - részt vesz, részesül, iszik, eszik pay - viszonoz, kiegyenlít, kifizet, fizet, kifizetődik, megtérít, kátrányoz pen - plead - hivatkozik, állít, képvisel, mentségül felhoz, perbeszédet tart, ürügyként felhoz podcast - precast - prepay - preset - proofread - prove - bizonyít, igazol, bebizonyít, érvényesít, kipróbál, bizonyul, próbára tesz put - tesz queath ** / quethe ** - quick-freeze - quit - elhagy, elmegy, leáll, távozik, otthagy, felment, kiegyenlít, kiürít, megszabadít, felmond, letörleszt, munkát abbahagy re-lay - reach - ér vhova, felvisz, elér vmit, nyúl vmi után read - olvas reave ** - rebid - rebreak - rebuild - recast - recut - redeal - redo / redoes - átalakít, rendbe hoz, helyrehoz, újra kifest redraw - refind - refreeze - regrow - rehear - relearn - újra megtanul relight - remake - rend - repay - visszafizet reprove - megdorgál, megró reread - rerun - resell - resend - reset - elrejt, rejteget, bűnözőnek szállást ad, bűnözőt befogad, orgazdának ad át, orgazdánál értékesít, számkivetettet befogad, számkivetettnek szállást ad reshoe - reshoot - reshow - reshut - resing - resit - retake - retell - rethink - retread - rewed - rewind - rewrite - újraír rid - megszabadít ride - lebeg, úszik, hajt, lovagol ring - bekerít, szól, harangoz, körülfog, cseng, csenget, visszhangzik, gyűrűz, karikát tesz orrába, kört alkot, meggyűrűz, hangzik, csendül, harangot húz, telefonon felhív, összecsörren rise - növekszik, emelkedik, származik, felemelkedik, felszáll, megdagad, megduzzad, dagad, duzzad, felbukkan, ered, erősödik, kiemelkedik, feláll, felkel, feltámad, nagyobbodik, fokozódik, elnapol, fellázad, előlép, kel, megkel, ülést bezár, ülést berekeszt rive - megérkezik, repeszt, felszakad, leszakít, szétrepeszt, kifoszt, kirabol, kiszáll, széthasad, felhasít, széthasít, letép, felszánt, felszakít, felhasad, felreped, megszakad, megpukkad run - fog, működik, indít, irányít, igazgat, halad, húz, üzemben van, érvényben van, terjed, tart, vezet, szól, szalad, üldöz, kerget, forgalomban van, befut, kezel, felbomlik, felfeslik, folyik, fut, kiterjed, rohan, elterjed, húzódik, irányul, megy, csepeg, b saw - say - see - felfog, megért, megnéz, ért, utánanéz vminek, meglát, átél, lát, belát, szemügyre vesz seek - keres, kutat seethe - forr, főz, felforral, forral, fő, bugyborékol, bugyog, pezseg, háborog, kavarog, kifőz, pácol, forrong, beáztat, buzog, zubog self-feed - sell - elad send - erősen bukdácsol, felemelődik, felfelé nyomódik set - sew - varr shake - trillázik, megrázkódtat, megrendít, megráz, reszket, remeg, rezeg, ráz, tántorog, reng, remegtet, kiráz, megremegtet, rázkódtat shall - shape - shave - shear - nyes, nyír, elhajlik, kopaszt, deformálódik shed - elveszít, vet, áraszt, önt, elejt, kiönt, ont, elhány, elhullat, hullat shine - fényesít, kifényesít, tisztít, kitisztít shit - shite - shoe - shoot - show - igazol, mutatkozik, vezet, kimutat, mutat, felfed, megjelenít, látszik, megmutat, kilátszik, látható, látszik vminek shred - széttép, darabokra tép shrink - meghátrál, visszariad, zsugorít, összemegy, elfonnyad, visszahúzódik, összezsugorodik, összefonnyad, összezsugorít shrive ** - shut - sight-read - sightsee - simulcast - sing - énekel sink - elhagy, csökken, csökkent, apad, leereszt, ás, kivés, kiváj, leereszkedik, leszáll, esik, hanyatlik, mélyít, lemegy, lebukik, elmerül, merül, süllyed, alámerül, lemerül, elhallgat, elsüllyed, elsüllyeszt, befektet, bever, veszít, süllyeszt, törleszt, leho sit - ül slay - elpusztít, megöl, agyonver sleep - slide - sling - slink - elvetél, ólálkodik, settenkedik, lopakodik slip - elvetél, téved, megszökik, levet, csúszik, hanyatlik, elenged, kibújik, surran, oson, elold, szemez, megugrik, ojt, elcsúszik, becsúsztat, csúsztat, elköt, leemel slit - repeszt, hasad, metsz, felvág, hasít, reped, bemetsz, elhasad, elreped smell - megszagol, szagol, érzi a szagát, megszimatol, szaga van smite - legyőz, megüt, lever, lecsap, sújt, csapást mér, rásújt sneak - ellop, elcsen, elemel, oson, settenkedik, elcsór, árulkodik, spicliskedik, sompolyog, lopakodik soothsay - sow - vet, behint, bevet speak - beszél speed - halad, siettet, száguld, boldogul, siet, gyorsít, prosperál, sebességet szabályoz spell - jelent vmit, szótagol, betűz, értelme van, helyesen leír, kiír, következménnyel jár spend - spill - ledob, kiesik, kiömlik, kiönt, kiloccsant, kiloccsan, kilöttyent, kizuhan spin - megfordul, kieszel, kitalál, fordul, sodor, forgat, forog, pörög, perdül, fon, megforgat, pörget, sző, megperdít, megperdül, perdít spit - nyársra húz, köpköd, köp, felnyársal, kiköp, nyársra szúr, pök, szemerkél split - feloszt, megoszt, repeszt, szakad, hasad, szétrepeszt, szétszakad, hasít, reped, hasogat, megfelez, szétválik, elhasad, elreped, széthasít, elhasít, elrepeszt, kettészakad, megbomlik az egység, megoszlik spoil - elkényeztet spoon-feed - spread - terjed, elterjed, kitár, szétterít spring - becsap, felriaszt, származik, keletkezik, támad, felrobbant, ugrik, hajlít, tör, feltör, előidéz, meghajlik, megvetemedik, fakad, ível, visszavág, készít, kitalál, pattan, szökken, ered, adódik vmiből, kinő, szökik, megreped, megrepeszt, felszökik, szökel stand - starve - stave - stay - marad, támogat, feltartóztat, megállít, megáll, elhalaszt, felfüggeszt, támaszt, leállít, visszatart, késleltet, tartózkodik, időzik, szünetet tart, megtámaszt, időt eltölt, tartóztat, rögzít steal - lop, oson, lopakodik, lopódzik stick - sting - stink - bűzlik stretch - strew - terjeszt, szór, behint, beszór, hint stride - lépked, megül, lépdel, lovaglóülésben ráül strike - string - strip - művel, kibont, kihajt, szétszed, levetkőztet, lehúz, megkopaszt, lenyúz, lehánt, fejt, lehámoz, levetkőzik, jöveszt, kiszenel, kizsaluz, lefoszt, lehéjaz, megbont, nyersbőrt lefejt strive - igyekszik, törekszik, küzd, verseng sublet - albérletbe ad, alhaszonbérletbe ad sunburn - swear - szitkozódik, káromkodik, esküszik, esküt tesz, megesket, megesküszik, esküt tétet, esküvel fogad, megeskedtet sweat - izgul, lecsutakol, kizsákmányol, szenved, izzad, verítékezik, robotol, forraszt, kiveri a víz, megizzaszt sweep - végigszáguld, elsodor, kanyarodik, suhan, pásztáz, söpör, evezővel hajt, iramlik, peckesen lépdel, elsöpör, elsuhan, méltóságteljesen vonul, seper, tekintetét végigjáratja vmin, végigrohan, végigsöpör, kotor swell - növekszik, növel, megdagad, megduzzad, puffaszt, duzzaszt, kiemelkedik, súlyosbít, dagaszt, szaporít, megnagyobbodik swelt ** - swim - fürdik, úszkál, úszik, úsztat, átúszik, leúszik swing - swink ** - take - fog, eltűr, elvisel, elfogad, megszerez, hat, felvesz, felfog, megért, megragad, lefoglal, feltételez, visz, tart, kibír, forgalmaz, igényel, elfog, sikere van, bérbe vesz, kibérel, választ, megfog, vesz, feltesz, kivesz, alkalmaz, szerződtet, elvesz, kéz teach - tanít tear - felizgat, száguld, szakad, szakít, elszakít, hasad, leszakít, feltép, szétszakít, rohan, feldúl, kitép, megszaggat, szaggat, szétszaggat, letép, tép, elszaggat, eltép, felsebez tee ** - telecast - tell - közöl, megmond, elmond test-drive - test-fly - think - gondolkodik thrive - növekszik, hízik, boldogul, jól fejlődik, erősödik, gazdagszik, gyarapszik, jól megy, tenyészik, prosperál, gyarapítja vagyonát, jól megvan, szép hasznot húz throw - megdöbbent, meglep, hány, hajít, dob, levet, eldob, kifektet, vet, kockázik, ellik, ont, földhöz vág, földhöz csap, kibuktat, ledöbbent, kiakaszt, kiüt, kölykezik, hullat, hirtelen összezavar, kiformál, megfon, elad thrust - lök, tolakodik, döf, szúr, taszít, tol toswink - tread - lépked, megy, jár, tapos, tipor typecast - umbedraw ** - unbend - unbind - kibont unclothe - underbear - underbet - underbid - underbind - underbuild - underbuy - undercast - underclothe - undercut - underdo / underdoes - underdraw - undereat - underfeed - underget - undergird - undergo - keresztülmegy undergrow - underhang - underhew ** - underhit - underkeep - underlay - underlead - underlet ** - underlie - underpay - underput ** - underrun - undersee - undersell - undershoot - undersleep - underspread - understand - megért undertake - magára vállal, vállal, belekezd, nekilát, belefog, elvállal, vállalkozik underthrow - underwrite - aláír, hajóbiztosítást vállal, jegyez undo / undoes - feloldoz, megsemmisít, tönkretesz, kibont, kikapcsol, meglazít, kinyit, megbont, kigombol, visszacsinál unfreeze - kiolvaszt unhear - unlay - unlearn - elfelejt unmake - unweave - unwind - upcast - updraw - upgrow - uphang - upheave - uphold - uplay ** - uplead - uprise - upsell - upset - upstand - upsweep - upswell - uptake ** - uptear - upthrow - vex - bosszant, zaklat, nyaggat, felkavar, felzavar, ingerel wake - sarkall, megzavar, kelt, felébreszt, felkelt, felébred, megtör, felidéz, fennmarad, feltámad, felráz, virraszt, feléled, életre kel, ébren van, fenn van, ébred, ébren marad, felserkent, felserken, fenn marad, halott mellett virraszt, támaszt wax - növekszik, nő, válik vmivé, viasszal beken, viaszol waylay - megles és orvul megtámad, úton feltartóztat wear - elkoptat, visel, hord, elhord, kimerít, elkopik, kifáraszt, elhasznál, elmúlik, elnyű weave - összefon, kígyózik, kieszel, kanyarodik, leng, fon, sző, kileng, szövődik webcast - wed - egyesít, hozzáad, összead, összeházasodik, párosít, férjhez megy, férjhez ad, egybeköt, házasodik, összeházasít, megesküszik, házasságra lép, egybekel, feleségül ad, feleségül vesz, felségül vesz, hozzámegy, megházasít, összeesket weep - sír wend - wet - will - win - wind - agyonhajszol, kifullaszt, megszimatol, szagot kap, szellőztet, savanyít, avasodni hagy, levegőn szárít, levegőn hagy savanyodni, megpihentet, szagról felismer, szélben szárít, szélnek ereszt, szélnek kitesz withdraw - felvesz, visszavon, visszavonul, bevon, visszahúz, visszahúzódik, kivesz, kiold, forgalomból kivon withgo ** - withhold - visszatart withsay - withset ** - withsit - withstand - withtake ** - work - működik, művel, hat, feldolgoz, dolgozik, létrehoz, köt, kotyog, megdagaszt, előidéz, véghezvisz, kiszámít, kezel, tesz, hímez, kihímez, megmunkál, erjed, kidolgoz, megdolgoztat vkit, dagaszt, működtet, beválik, járat, megdolgoz vkit, megművel, kézimunkáv worth ** - wreak - bosszút áll, megbosszul, kiad, kitölt, szabadjára enged wring - write - leír, megír, ír writhe - gyötrődik, vonaglik, vergődik, lelki kínokat áll ki
Kezdjük a tanulmány rendhagyó igék:
Véletlenszerű kiválasztás

rendszeres igék & Angol rendhagyó igék